Retur- & Refusionspolitik

Sidens Forretningsbetingelser for www.patentsmarter.dk indeholder retur- og refusionspolitikken for denne Applikation.

For nemheds skyld gennemgås og udsnit dine Brugerrettigheder nedenfor. Gå til Forretningsbetingelserne i tilfælde af tvivl eller behov for klarificering.

Brugerrettigheder

Fortrydelsesret

Medmindre der gælder undtagelser, kan brugeren være berettiget til at trække sig ud af kontrakten inden for den nedenfor angivne periode (normalt 14 dage), uanset årsag og uden begrundelse. Brugere kan få mere at vide om udbetalingsbetingelserne i dette afsnit.

Hvem fortrydelsesretten gælder for

Medmindre en gældende undtagelse er nævnt nedenfor, får Brugere, der er europæiske Forbrugere, en lovbestemt fortrydelsesret i henhold til EU-reglerne til at fortryde aftaler, der er indgået online (fjernkontrakter) inden for den fastsatte frist, der gælder for deres sag, uanset årsag og uden begrundelse.

Brugere, der ikke passerer til denne kvalifikation, kan ikke drage fordel af de rettigheder, der er beskrevet i dette afsnit.

Anvendelse af fortrydelsesretten

For at udøve deres fortrydelsesret skal Brugerne sende Ejeren en utvetydig erklæring om, at de har til hensigt at trække sig ud af kontrakten.

Til dette formål kan bruge den modeludtrækningsformular, der er tilgængelig fra afsnittet “definitioner” i dette dokument. Brugerne kan dog frit give udtryk for, at de har til hensigt at trække sig ud af kontrakten ved at afgive en utvetydig erklæring på nogen anden passende måde. For at overholde den frist, inden for hvilken de kan udøve en sådan ret, skal brugerne sende fortrydelsesmeddelelsen, før fortrydelsesfristen udløber.

Hvornår udløber udbetalingsperioden?

  • Med hensyn til køb af fysiske varer udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor brugeren eller en tredjepart – bortset fra transportøren og udpeget af brugeren – tager fysisk i besiddelse af varerne.
  • Med hensyn til køb af flere fysiske varer bestilt sammen, men leveret separat eller i tilfælde af køb af en enkelt vare bestående af flere partier eller stykker leveret separat, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor brugeren eller en anden – bortset fra transportøren og udpeget af brugeren – erhverver fysisk besiddelse af den sidste vare, meget eller stykke.
  • I tilfælde af køb af digitalt indhold , der ikke leveres i et fysisk medie, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, kontrakten indgås, uden brugeren har givet afkald på fortrydelsesretten.

Effekten af et samtykkes tilbagetrækning

Brugere, der opsiger kontrakten korrekt, vil blive refunderet af Ejeren for alle betalinger til Ejeren, herunder eventuelle betalinger, der dækker leveringsomkostningerne.

Eventuelle ekstra omkostninger som følge af valget af en bestemt leveringsmetode, bortset fra den billigste type standardlevering, der tilbydes af Ejeren, vil dog ikke blive refunderet.

En sådan tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor Ejeren underrettes om Brugerens beslutning om at opsige kontrakten. Medmindre andet er aftalt med Brugeren, vil refusioner blive foretaget ved hjælp af de samme betalingsmidler som Bruges til at behandle den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder må brugeren ikke pådrage sig omkostninger eller gebyrer som følge af en sådan afvisning.

… om køb af fysiske varer

Medmindre Ejeren har tilbudt at afhente varerne, skal Brugerne sende varerne tilbage eller udlevere dem til Ejeren eller til en person, der er autoriseret af denne til at modtage varerne, uden uødig forsinkelse og under alle omstændigheder inden for 14 dage fra den dag, hvor de meddelte deres beslutning om at opsige kontrakten.

Fristen er overholdt, hvis varerne udleveres til transportøren, eller på anden måde returneres som angivet ovenfor, før udløbet af 14-dages-periode for returnering af varerne. Godtgørelsen kan tilbageholdes indtil modtagelsen af varerne, eller indtil Brugerne har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

Brugerne er kun ansvarlige for den formindskede værdi af varerne som følge af håndteringen af varerne uden for det, der er nødvendigt for at fastslå deres kunst, egenskaber og funktion.

Omkostningerne ved returnering af varerne bæres af brugeren.

Undtagelser fra fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter:

  • for levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium , hvis ydelsen er begyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og med deres anerkendelse af, at deres fortrydelsesret derved går tabt.
  • for levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller på anden måde klart personligt