Patent – patentkrav (DK)

Hvad beskytter patentet…

Kravene definerer omfanget af den beskyttelse, som patentet (ansøgningen) giver. Det er derfor vigtigt, at kravene klart forklarer de væsentlige træk ved din opfindelse og omfatter de træk, som du har opfundet, og som gør din opfindelse patenterbar. Læs mere om kravene til patenterbarhed i næste afsnit.

Hvad er kravene?

Kravene er et af “kapitlerne” i dit patent (ansøgning) og er “DEN ting”, der definerer, hvad der er beskyttet. Hvis noget i patentkravet er uklart (det bør det ikke være, men hvis), kan beskrivelsen, som er et andet kapitel i patentet (ansøgningen), bruges til at fortolke en funktion eller et ord i patentkravene.

Eksemplerne og tegningen understøtter plausibiliteten af opfindelsens virkning og dermed opfindelseshøjde og muliggørelse, som alle er krav, som patentet (ansøgningen) og opfindelsen også skal opfylde for at blive udstedt og gyldige patenter i slutningen af sagsbehandlingen og i hele patentperioden.

Normalt starter du med relativt brede krav omkring den opfindelse, du beskytter, og derefter kan du blive tvunget til at begrænse dem under sagsbehandlingen for at afspejle det bidrag, du har leveret med de data og tegninger, du viser – derfor er det klogt og god praksis at sikre, at de vigtigste aspekter, som du har brug for beskyttelse af, ikke kun er teoretiske opfindelser, men rent faktisk fungerer og har vist sig at fungere, før du bruger tid og penge på en patentansøgning.

 

I den følgende video får du mere at vide om kravene, og hvordan de er opbygget.

 

Here is the English video-lesson for this topic:

Her kan du se den danske video-lektion til emnet: