Virksomhedens aktiver – materielle og immaterielle aktiver (DK)

I denne generelle introduktion diskuterede vi forskellen mellem materielle (“fysiske” og immaterielle (ikke-fysiske” aktiver).

De fleste materielle aktiver har en immateriel begyndelse, og immaterielle aktiver kan være meget værdifulde for innovative virksomheder. Immaterielle aktiver kan sælges eller beholdes ligesom andre aktiver og kan nogle gange være et af de mest værdifulde aktiver at sælge eller give licens til, hvis du ikke kan finde finansiering til at markedsføre dine egne produkter i alle territorier (lande) rundt om i verden.

I det følgende uddyber jeg emnet lidt ud fra et forretningsperspektiv. Du ved sikkert allerede en masse om det, men måske er det alligevel interessant at læse.

Hvis du scroller helt ned, kan du finde videoen om dette emne på både dansk og engelsk!

 

Hvorfor immaterielle aktiver er vigtige

Intellektuelle ejendomsrettigheder (IPR), såsom patenter, er immaterielle aktiver, men også beskyttelsesværktøjer for immaterielle aktiver. Overvej, hvilke lande du ønsker patenter eller andre (IPR) i, selv om du ikke selv vil kunne markedsføre dem.

Jo tættere din teknologi inden for medicinsk udstyr er på markedet, jo større værdi har den i form af licensering eller overtagelse.

– Hver fase i din produktudvikling, som du kan afkrydse, reducerer den markedsrisiko, som en “stor spiller” skal gå og gøre – i en ofte meget langsomt fremadskridende og ufleksibel udviklingsproces. Din virksomhed kan være langt mere progressiv og dermed i stand til at fremskynde et produkt, der er klar til markedsføring, sammenlignet med deres egen projektpipeline og milepæle.

Royalties

Royalty-satsen for et uprøvet koncept er sandsynligvis 0 %, fordi risikoen er større end forsikringen for, at det bliver en succes. Når du når frem til en prototype, kan royaltybeløbet ligge et sted mellem 1 % og 5 %, afhængigt af det problem, den løser, og behovet på markedet. Hvis du har testet mærket og elimineret en række risici, kan du måske forhandle dig frem til en royaltyprocent på over 5 % og måske endda op til 10 % – afhængigt af hvor fantastisk dit produkt er.

Eksempler på, hvor IP tiltrak finansiering og licenser

Eksempler på virksomheder inden for MedTech, der har udviklet teknologier, som har ført til licenser fra store aktører, er:

 • Fibricheck er en mobilapplikation, der giver dig mulighed for at måle din puls hjemme i dit eget hjem uden at skulle bruge dyrt medicinsk udstyr. Den kan opdage uregelmæssigheder og forebygge slagtilfælde. Udviklingen af dette koncept blev støttet af flere investorer, herunder Arch Summit, EIT Health, iMinds m.fl., og det anvendes og fremmes nu i vid udstrækning af sundhedsvirksomheder og organisationer som Cigna, H. Essers og MSD.
 • Cera-Care er en nystartet medicoteknisk virksomhed, der tilbyder avanceret pleje til seniorer og patienter, der lider af progressive sygdomme, herunder demens, i kortvarig aflastningspleje. De har rejst over 20 millioner pund fra investorer, herunder David Buttress og Peter Sands. De etablerede også et partnerskab med råd, NHS organisationer og demensgrupper. Cera care har modtaget priser for sit arbejde inden for demenspleje kombineret med teknologi.

Eksempler på virksomheder i medicinalindustrien, der har patenter, lader dog andre virksomheder markedsføre deres produkter: Lundbeck – nogle af deres produkter markedsføres af Takeda. Zealand Pharma – en del af produktet markedsføres af Eli Lilly, og projekter til markedsføring, hvis markedsføringsgodkendelse opnås, er Boehringer-Ingelheim

 

Innovative SME dreaming, illustration Gyde

Som eksempler på materielle aktiver kan nævnes…

 • PRODUKTER
 • “STUFF”
 • BYGNING
 • INVENTORY

Eksempler på immaterielle aktiver kan være…

 • MÆRKE (GOODWILL, TILLID)
 • LOOK & FEEL
 • KUNDELISTER
 • SALGSTEKST, INDHOLD PÅ ETIKETTEN
 • IDEER, FÆRDIGHEDER, KNOWHOW
 • STRATEGIER
 • OPFINDELSER/DESIGN
 • INTELLEKTUEL EJENDOMSRET (RETTIGHEDER)
 • KONTRAKTER

 

TAGE HJEM BUDSKAB: VIRKSOMHEDSAKTIVER

1) Værdigenstande, der ejes af en virksomhed, og som kan omdannes til royalties (reelle indtægter til støtte for fremtidig innovation!)
2) Omfatter håndgribelige (fysiske) aktiver – kan pakkes ind og låses væk
3) Omfatter immaterielle (ikke-fysiske) aktiver – kan ikke pakkes ind og låses væk. Behov for forskellige former for beskyttelse
4) Intellektuel ejendomsret (IPR) kan beskytte immaterielle aktiver (og er selv et immaterielt aktiv)
5)Kontrakter (f.eks. kommercielle/licensaftaler) kan være et stort værdiskabende aktiv.

Here is the English video-lesson for this topic:

Her kan du se den danske video-lektion til emnet: