Forretningsbetingelser for www.patentsmarter.dk

 

Disse vilkår gælder for

brugen af denne Applikation, og enhver anden relateret aftale eller retsforhold til ejeren og er juridisk bindende. Ord med store bogstaver er defineret i det relevante dedikerede afsnit i dette dokument.

Brugeren skal læse dette dokument omhyggeligt.

Intet i disse vilkår skaber nogen aftaler i forhold til beskæftigelse, konsulentydelser eller partnerskab mellem de involverede parter.

Denne Applikation leveres af:

PATENTsmarter™

/Gyde Balzer Carstensen

Willy Brandts Vej 13, 4 tv

2450 København SV,

Denmark

Ejer kontakt e-mail: info@patentsmarter.dk

Oplysninger om denne Applikation

PATENTsmarter™ er et informations- og uddannelseswebsted, der drives af European Patent Attorneys, hovedsageligt grundlæggeren og administrerende direktør for PATENTsmarter™. Læs venligst vores Forretningsbetingelser, før du bruger oplysninger fra PATENTsmarter™.

Brug det du lærer – men husk også at få professionel rådgivning.

Du kan bruge det indholdet, der leveres igennem dette websted, til at forberede dit arbejde og interaktion med f.eks. din patentrådgiver eller IP-advokat, men søg ALTID råd hos din rådgiver, før du handler vedrørende f.eks. din produktbeskyttelse, patentstrategi eller patentansøgning. Yderligere juridiske eller strategiske overvejelser kan være nødvendige i din situation, som ikke er blevet præsenteret i vores kurser eller andet indhold.

Kurserne og forventning om succes

Enhver person der tager kurserne på dette websted vil se forskellige resultater. Kurserne og ydelserne giver blot vejledning og illustrerer potentielle muligheder ved at give information og eksempler til f.eks. en eller flere måder at angribe en given situation, udfordring, eller hvordan andre har opnået et lignende resultat. De kurser og tjenester, der købes via denne side, kan ikke garantere et vellykket slutresultat, da resultatet i høj grad afhænger af de specifikke fakta og en lang række faktorer, der ikke kan forudses. Men med de oplysninger og eksempler, der leveres via dette websteds kurser og tjenester, vil du være bedre klædt på til at tackle disse faktorer med mere selvtillid, velvidende at juridisk rådgivning kan være en god investering.

“Denne Applikation”

henviser til denne hjemmeside, herunder dens underdomæner og enhver anden hjemmeside, hvorigennem ejeren gør sin Tjeneste tilgængelig;
mobil-applikationer (Apps), tablet- og andre systemer til anvendelse af smart device systemer;

Tjenesten

alle programmer, eksempel- og indholdsfiler, kildekode, scripts, instruktionssæt eller software, der er inkluderet som en del af Tjenesten, samt eventuel relateret dokumentation. Derudover omfatter udtrykket “denne Applikation” alt indhold, der er tilgængeligt via online- eller livekurser, foredrag, webinarer, 1:1 mentor-/strategisessioner og fællesskaber, herunder ethvert indhold, der er tilgængeligt via medlemskaber og/eller licenser, der stilles til rådighed via denne hjemmeside, apps, igennem API’en, eller andre tilknyttede Tjenester, software eller eksterne Tjenesteudbyder, såsom, men ikke begrænset til f.eks. Facebook- eller LinkedIn-grupper.

Følgende dokumenter er indarbejdet ved henvisning i disse vilkår:

Værd at vide for Brugeren – et overblik

Fortrydelsesretten i denne ansøgning gælder kun for EU Forbrugere. Retten til at ophæve kontrakten etableret via Forretningsbetingelser, i forbindelse med et køb igennem denne Applikation, kaldes også for fortrydelsesretten og omtales konsekvent som “fortrydelsesretten” i dette dokument.
Bemærk, at nogle bestemmelser i disse vilkår et begrænset til visse kategorier af Brugere. Visse bestemmelser kan navnlig været begrænset til Forbrugere eller for de Brugere, der ikke kan betragtes som Forbrugere. Sådanne begrænsninger er altid udtrykkeligt nævnt i hver berørt afsnit. Medmindre andet er udtrykkeligt nævnt, gælder klausulerne derfor for alle brugere.
Denne Applikation bruger automatisk fornyelse til produktabonnementer. Oplysninger om a) fornyelsesperioden, b) opsigelsesoplysninger og c) opsigelsesmeddelelse kan findes i det relevante afsnit af disse vilkår.
Brugen af denne Applikation og Tjeneste er aldersbegrænset: For at få adgang til og bruge denne Applikation og dens Tjeneste skal brugeren være voksen i henhold til gældende lovgivning.

VILKÅR FOR ANVENDELSE

Medmindre andet er angivet, gælder de vilkår for anvendelse, der er beskrevet i dette afsnit, generelt, når du bruger denne Applikation.

Enkelte eller yderligere betingelser for brug eller adgang kan gælde i specifikke scenarier og er i sådanne tilfælde specificeret i dette dokument.

Ved hjælp af denne Applikation bekræfter Brugerne, at de opfylder følgende krav:

Der er ingen begrænsninger for Brugere med hensyn til at være hhv. Forbrugere eller Erhvervsbrugere;
Brugere skal anerkendes som voksne i henhold til gældende lovgivning.
Brugere er ikke bosiddende i et land, der er underlagt en amerikansk regerings embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terrorstøttende” land.
Brugere er ikke opført på nogen amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

Kontoregistrering

For at anvende Tjenesterne, skal Brugeren registrere eller oprette en Brugerkonto med alle nødvendige data eller oplysninger på en komplet og sandfærdig måde. Oprettes der ikke nogen Brugerkonto, vi der ikke gives adgang til Tjenesten.

Brugere er ansvarlige for at holde deres loginoplysninger fortrolige og sikre. Af denne grund er Brugere også forpligtet til at vælge adgangskoder, der opfylder de højeste standarder for styrke, der er tilladt af denne Applikation.

Ved at registrere, accepterer Brugeren at være fuldt ansvarlig for alle aktiviteter, der opstår under deres brugernavn og adgangskode. Brugere er forpligtet til straks og utvetydigt at informere ejeren via de kontaktoplysninger, der er angivet i dette dokument, hvis de mener, at deres personlige oplysninger er blevet krænket, uretmæssigt videregivet eller stjålet. Dette angår, men er ikke begrænset til oplysninger til for eksempel Brugerkonti, adgangsoplysninger eller personlige data.

Betingelser for kontoregistrering

Registrering af Brugerkonti på denne Applikation er underlagt nedenstående betingelser. Ved at registrere, accepterer Brugere at opfylde sådanne betingelser.

Konti, der er registreret af bots eller andre automatiserede metoder, er ikke tilladt.
Medmindre andet er angivet, tillades der én Bruger per registreret konto.
Medmindre det udtrykkeligt er tilladt, er Brugerkonti personlige og adgangen er begrænset til den registrere person og den deles ikke med andre personer.

Kontoopsigelse

Brugerne kan til enhver tid opsige deres konto og stoppe med at bruge Tjenesten ved at gøre følgende:

Ved at bruge de værktøjer, der er etablerede for kontoopsigelse i Applikationen
Ved direkte at kontakte ejeren på de kontaktoplysninger, der er angivet i dette dokument.

Konto suspension og sletning

Ejeren forbeholder sig ret til efter eget skøn at suspendere eller slette Brugerkonti, som den anser for upassende, stødende eller i strid med disse vilkår.

Suspendering eller sletning af Brugerkonti giver ikke Brugerne ret til krav om erstatning eller refusion.

Suspendering eller sletning af konti på grund af årsager, der kan henføres til Brugeren, fritager ikke Brugeren fra at betale gældende gebyrer eller priser.

Indhold i denne Applikation

Medmindre andet er angivet eller klart genkendeligt, ejes eller leveres alt indhold, der gøres tilgængeligt igennem, indhold i denne Applikation, af ejeren eller dennes licensgivere.

Ejeren udøver med stor omhu den indsats der kræves for at sikre, at indholdet på denne Applikation ikke overtræder gældende lovbestemmelser eller tredjeparts rettigheder. Det er dog ikke altid muligt at opnå et sådant resultat. I sådanne tilfælde, uden at dette berører Brugernes juridiske rettigheder til at håndhæve deres rettigheder, bedes Brugerne venligst rapportere relaterede klager ved hjælp af kontaktoplysninger i dette dokument.

Rettigheder til Applikationsindhold – Alle rettigheder forbeholdes (All Rights Reserved)

Ejeren besidder og forbeholder sig alle immaterielle rettigheder til Applikationsindholdet.

Brugere må derfor ikke anvende indhold som der gives adgang til igennem Appikationen på nogen måde, der ikke er nødvendig eller en del af den korrekte brug af Tjenesten.

Det gælder især, men er ikke begrænset til, at Brugere ikke må kopiere, downloade, dele (ud over de grænser, der er angivet nedenfor), ændre, oversætte, omdanne, offentliggøre, overføre, sælge, underlicensere, redigere, overføre / tildele til tredjeparter eller oprette afledte værker fra det indhold, der er tilgængeligt på denne Applikation, eller tillade nogen tredjepart at gøre det gennem brugeren eller deres enhed, selv uden brugerens viden.

Hvis det udtrykkeligt er angivet i denne Applikation, kan Brugeren downloade, kopiere og/eller dele noget indhold, der er tilgængeligt via denne Applikation, til dets eneste personlige og ikke-kommercielle anvendelse, og forudsat at tilskrivningerne af ophavsretten og alle de andre tilskrivninger, som ejeren anmoder om, gennemføres korrekt.

Enhver gældende lovbestemt begrænsning eller undtagelse fra ophavsretten forbliver upåvirket.

Indhold leveret af brugere

Ejeren giver Brugerne mulighed for at uploade, dele eller levere deres eget indhold til denne Applikation.

Ved at levere indhold til denne Applikation bekræfter Brugerne, at de har juridisk lov til at gøre det, og at de ikke overtræder nogen lovbestemmelser og/eller tredjepartsrettigheder.

Brugere anerkender og accepterer, at de ved at levere deres eget indhold til denne Applikation giver ejeren en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, fuldt betalt og royaltyfri, uigenkaldelig, evig (eller for hele beskyttelsesperioden) licens, der kan overdrages og viderelicenseres og til at bruge, få adgang til, gemme, reproducere, ændre, distribuere, offentliggøre, behandle, behandle, sende, streame, overføre eller på anden måde udnytte sådant indhold til at levere og promovere sin Tjeneste på alle medier eller måder.

I det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, giver Brugerne afkald på moralske rettigheder i forbindelse med indhold, de leverer til denne Applikation.

Brugere anerkender, accepterer og bekræfter, at alt indhold, de leverer via denne Applikation, leveres på de samme generelle betingelser, der er angivet for indhold på denne Applikation.

Brugere er alene ansvarlige for alt indhold, de uploader, sender, deler eller leverer via denne Applikation.

Brugere anerkender og accepterer, at ejeren filtrerer eller modererer sådant indhold på en forebyggende måde.

Ejeren forbeholder sig derfor ret til at nægte, censurere, fjerne, slette, blokere eller rette sådant indhold efter eget skøn og til at nægte den uploadende bruger adgang til denne Applikation uden forudgående varsel, hvis den anser sådant indhold for at krænke gældende juridisk bestemmelse eller tredjepartsretthed eller på anden måde udgøre en risiko for brugere,  tredjemand, ejeren og/eller tilgængeligheden af Tjenesten.

Fjernelse, sletning, blokering eller berigtigelse af indhold giver ikke Brugere, der har leveret sådant indhold, eller som er ansvarlige for det, ret til krav om erstatning, skader eller refusion.

Brugere accepterer at holde ejeren uansvarlig og fir for ethvert krav, der er gjort gældende og/eller skadet på grund af indhold, de har leveret til eller leveret gennem denne Applikation.

Adgang til leveret indhold

Indhold, som brugerne leverer til denne Applikation, gøres tilgængeligt i henhold til de kriterier, der er beskrevet i dette afsnit.

Offentligt tilgængeligt indhold

Indhold, der er beregnet til offentlig tilgængelighed, offentliggøres automatisk på denne Applikation ved upload eller efter ejerens eget skøn på et senere tidspunkt.

Alle personoplysninger, identifikatorer eller andre oplysninger, som brugere uploader i forbindelse med sådant indhold (såsom Bruger-id, avatar eller kaldenavn osv.), skal også vises i forbindelse med det offentliggjorte indhold.

Privat indhold

Privat indhold leveret af Brugere forbliver privat og vil ikke blive delt med nogen tredjepart eller tilgået af Ejeren uden brugerens udtrykkelige samtykke.

Indhold til bestemte målgrupper

Indhold, der er beregnet til at blive gjort tilgængeligt for bestemte målgrupper, må kun deles med sådanne tredjeparter, som bestemmes af Brugere.

Alle personoplysninger, identifikatorer eller andre oplysninger Brugere uploader i forbindelse med sådant indhold (såsom bruger-id, avatar eller kaldenavn osv.) skal også vises i forbindelse med indholdet.

Brugere kan (og opfordres til) at tjekke denne Applikation for at finde oplysninger om, hvem der kan få adgang til det indhold, de leverer.

Adgang til eksterne ressourcer

Gennem denne Applikation kan Brugere opnå eller have adgang til eksterne ressourcer, der leveres af tredjeparter. Brugere anerkender og accepterer, at Ejeren ikke har kontrol over sådanne ressourcer og derfor ikke er ansvarlig for deres indhold og tilgængelighed.

De betingelser, der gælder for de ressourcer, der stilles til rådighed af tredjemand, herunder dem, der gælder for eventuel tildeling af indholdsrettigheder, skyldes hver af disse tredjeparters vilkår og betingelser eller, hvis tredjepart ikke angiver sådanne vilkår og betingelser afgæres ejerskab af indholdet af gældende lov.

I forbindelse med brugen af denne Applikation, vil Brugere kunne blive præsenteret for reklamer fra tredjepart. Ejeren kontrollerer eller modererer ikke disse reklamer, der vises via denne Applikation. Hvis brugerne klikker på en sådan reklame, vil de interagere med enhver tredjepart, der er ansvarlig for den pågældende annonce.

Ejeren er ikke ansvarlig for eventuelle forhold som følge af en sådan interaktion med tredjeparter, eller eventuelle følger af et besøge på tredjeparts websteder eller brugen af tredjepartsindhold.

Acceptabel brug

Denne Applikation og Tjeneste må kun bruges inden for rammerne af det, de er fastsat for, i henhold til disse vilkår og gældende lovgivning.

Brugere er alene ansvarlige for at sikre, at deres brug af denne Applikation og/eller Tjenesten ikke overtræder gældende lovgivning, regler eller tredjepartsrettigheder.

Ejeren forbeholder sig derfor ret til at træffe passende foranstaltninger for at beskytte sine legitime interesser, herunder nægte Brugere adgang til denne Applikation eller Tjenesten, opsige kontrakter, rapportere eventuelle forseelser, der udføres gennem denne Applikation eller Tjeneste, til de kompetente myndigheder – såsom retslige eller administrative myndigheder – når Brugere mistænkes for at handle i strid med gældende love, regler, tredjepartsrettigheder og/eller disse vilkår, herunder, men ikke begrænset til, ved at deltage i en af følgende aktiviteter:

Adfærdsrestriktioner

– foregiver at opfylde enhver mulig betingelse eller krav for at få adgang til denne Applikation og / eller ved hjælp af Tjenesterne, såsom for eksempel at være voksen i henhold til loven eller kvalificere sig som Forbruger;
– at skjule deres identitet eller stjæle en andens identitet eller foregive at være eller repræsentere en tredjepart, hvis den ikke får lov til det af en sådan tredjepart
manipulere identifikatorer for at skjule eller på anden måde skjule oprindelsen af deres meddelelser eller det indhold, der er slået op
– ærekrænkelse, misbrug, chikane, brug af truende praksis, trusler eller krænkelse af andres juridiske rettigheder på anden måde
fremmer aktiviteter, der kan bringe Brugerens liv eller en andre Brugers liv i fare eller føre til fysisk skade. Dette omfatter, men er ikke begrænset til selvmordstrusler eller – anstiftelser, forsætlige fysiske vold, brug af ulovlige stoffer eller overdrevent drikkeri. Under ingen omstændigheder har Brugere lov til at sende indhold, der promoverer og/eller opmuntrer og/eller viser nogen selvdestruktiv eller voldelig adfærd på denne Applikation;
– sondering, scanning eller test af sårbarheden af denne Applikation, herunder de Tjenester eller ethvert netværk, der er forbundet til webstedet, eller bryde sikkerheds- eller godkendelsesforanstaltningerne på denne Applikation, herunder Tjenesterne eller ethvert netværk, der er tilsluttet denne Applikation;
– installation, integrering, upload eller på anden måde indarbejder malware i eller via denne Applikation;
– bruge denne Applikation eller den tekniske infrastruktur på en urimelig, overdreven eller på anden måde upassende måde (f.eks. til spamming)
– forsøg på at forstyrre eller manipulere med den tekniske infrastruktur på en måde, der skader eller lægger en urimelig byrde på denne Applikation eller Tjeneste
– tilbyde Produkter via denne Applikation, der ikke lovligt kan sælges, eller som i øjeblikket ikke er til salg (f.eks. ikke på lager)
– manipulere prisen på Produkter, der tilbydes eller undlader at levere solgte Produkter;

– Skrabning (oversættelse af engelske betegnelse: Scraping); anvendelse af enhver automatiseret proces til at udtrække, høste eller skrabe oplysninger, data og / eller indhold fra denne Applikation og alle de digitale egenskaber dertil relateret, medmindre Ejeren udtrykkeligt har tilladelse til det;

Indholdsbegrænsninger

– udbredelse eller offentliggørelse af indhold, der er ulovligt, uanstændigt, illegitimt, injurierende eller upassende
– offentliggørelse af indhold, der direkte eller indirekte fremmer had, racisme, diskrimination, pornografi, vold
– udbredelse eller offentliggørelse af indhold, der er falsk eller kan skabe uberettiget alarm
– at bruge denne Applikation til at offentliggøre, formidle eller på anden måde levere indhold, der er beskyttet af lovgivningen om intellektuel ejendomsret, herunder, men ikke begrænset til, patent-, varemærke- eller ophavsretslovgivning, ulovligt og uden den legitime rettighedshavers samtykke
– ved hjælp af denne Applikation at offentliggøre, formidle eller på anden måde stille andet indhold til rådighed, der krænker tredjemands rettigheder, herunder, men ikke begrænset til, statslige, militære, handelsmæssige eller faglige hemmeligheder og personoplysninger
– publicering af indhold eller udførelse af aktiviteter, der forstyrrer, afbryder, skader eller på anden måde krænker integriteten af denne Applikation eller en anden brugers oplevelse eller enheder. Sådanne aktiviteter omfatter: spamming, distribution af uautoriserede reklamer, phishing, bedrageri mod andre, spredning af malware eller virus osv.;
– publicering eller på anden måde udbreder falsk, unøjagtigt, vildledende, ærekrænkende eller injurierende indhold vedrørende Produkter, der tilbydes via denne Applikation;

Begrænsninger for kommerciel brug

registrering eller brug af denne Applikation med henblik på at promovere, sælge eller reklamere for Produkter eller Tjenester af enhver art på nogen måde
angivelse eller forsøg på på nogen måde at antyde, at en Bruger står i et kvalificeret forhold til denne Applikation, eller at denne Applikation har godkendt Brugeren, Brugerens Produkter eller Tjenester eller en tredjeparts Produkter og Tjenester uanset formål;
“Henvis en ven”

Denne Applikation giver Brugerne mulighed for at modtage fordele, hvis Brugere som følge af deres anbefaling køber et Produkt, der tilbydes igennem denne Application. For at drage fordel af dette tilbud, kan Brugerne invitere andre til at købe Produkterne på denne Applikation ved at sende dem en henvis-en-ven-kode fra Ejeren. Sådanne koder kan kun indløses én gang. Hvis en af de inviterede personer ved køb af Produkterne på denne Applikation indløser en henvis-en-ven-kode, modtager den indbydende Bruger fordelen eller præmien (såsom: en prisnedsættelse, en ekstra servicefunktion, en opgradering elle lign.), der er angivet på denne Application. Henvis-en-ven-kode kan være begrænset til specifikke Produkter blandt dem, der tilbydes på denne Applikation.

Ejeren forbeholder sig ret til at afslutte tilbuddet til enhver tid efter eget skøn.

Selv om der ikke gælder nogen generel begrænsning for antallet af personer, der kan inviteres, kan mængden af fordel eller præmier, som hver indbydende Bruger kan modtage, være begrænset.

SALGSBETINGELSER

Betalte Produkter

Nogle af de Produkter, der leveres via denne Applikation, som en del af Tjenesten, leveres som følge af betaling.

De gebyrer, varighed og betingelser, der gælder for køb af sådanne Produkter, er beskrevet nedenfor og i de dedikerede afsnit i denne Applikation.

Ønsker brugeren at købe eller få adgang til Produkter, skal brugeren registrere eller logge på denne Applikation.

Produktbeskrivelse

Priser, beskrivelser eller tilgængelighed af Produkter er beskrevet i de respektive afsnit i denne Applikation og kan ændres uden varsel.

Mens Produkter på denne Applikation præsenteres med den størst mulige nøjagtighed, er repræsentation på denne Applikation på nogen måde (herunder, alt efter omstændighederne, grafisk materiale, billeder, farver, lyde) kun til reference og indebærer ingen garanti med hensyn til det købte Produkts egenskaber.

Egenskaberne ved det valgte Produkt vil blive skitseret under købsprocessen.

Købsproces

Alle handlinger der foretages fra valg af et produkt til ordreindsendelse, er en del af købsprocessen.

Købsprocessen omfatter disse trin:

 • Ved at klikke på købsknappen, angiver Brugere køb af det ønskede herunder, hvor det er muligt, mængde og specifikke egenskaber af produktet, hvorefter det vises i i Stripe checkout-sektionen, hvor købet af de(t) angivne produkt(er)  kan bekræftes.
 • Brugere kan gennemgå deres købsvalg, ændre, fjerne eller tilføje varer.
 • Brugere skal angive deres faktureringsadresse, kontaktoplysninger og en betalingsmetode efter eget valg.
 • Hvis købet resulterer i, at et produkt afsendes, skal brugerne muligvis angive en leveringsadresse.
 • Under købsprocessen kan brugerne til enhver tid ændre, rette eller ændre de angivne oplysninger eller helt afbryde købsprocessen uden konsekvens.
 • Efter at have givet alle de nødvendige oplysninger, skal brugerne omhyggeligt gennemgå ordren og efterfølgende bekræfte og kan fortsætte til kassen.
 • For at indsende den ved hjælp af den relevante ordre skal brugerne acceptere disse vilkår og bruge den respektive knap eller mekanisme på denne applikation, herved acceptere disse vilkår og forpligte sig til at betale den aftalte pris.

Ordreafsendelse

Når brugeren sender en ordre, gælder følgende:

Indsendelsen af en ordre bestemmer kontraktindgåelse og skaber derfor for brugeren forpligtelsen til at betale pris, skatter og mulige yderligere gebyrer og udgifter, som angivet på ordresiden.
Hvis det købte Produkt kræver aktivt input fra brugeren, såsom levering af personlige oplysninger eller data, specifikationer eller særlige ønsker, skaber ordreindgivelsen en forpligtelse for brugeren til at samarbejde i overensstemmelse hermed.
Ved afsendelse af ordren modtager brugerne en kvittering, der bekræfter, at ordren er modtaget.
Alle meddelelser vedrørende den beskrevne købsproces sendes til den e-mailadresse, som brugeren har oplyst til sådanne formål.

Priser

Brugere informeres under købsprocessen og før ordreafgivelse om eventuelle gebyrer, skatter og omkostninger (herunder eventuelle leveringsomkostninger), at de vil blive opkrævet.

Priserne på denne Applikation vises:

inklusiv alle gældende gebyrer, skatter og omkostninger.

Tilbud og rabatter

Ejeren kan tilbyde rabatter eller give særlige tilbud til køb af Produkter. Et sådant tilbud eller rabat er altid underlagt kriterierne for støtteberettigelse og de vilkår og betingelser, der er angivet i det tilsvarende afsnit i denne ansøgning.

Tilbud og rabatter gives altid efter ejerens eget skøn.

Gentagne eller tilbagevendende tilbud eller rabatter skaber ingen krav/titel eller rettighed, som brugerne kan håndhæve i fremtiden.

Afhængigt af sagen gælder rabatter eller tilbud kun i en begrænset periode, eller mens lagrene varer. Hvis et tilbud eller en rabat er tidsbegrænset, henviser tidsangivelserne til ejerens tidszone som angivet i ejerens placeringsoplysninger i dette dokument, medmindre andet er angivet.

Kuponer

Tilbud eller rabatter kan være baseret på kuponer.

Hvis der opstår brud på de betingelser, der gælder for kuponer, kan ejeren lovligt nægte at opfylde sine kontraktlige forpligtelser og forbeholder sig udtrykkeligt ret til at træffe passende retlige foranstaltninger for at beskytte sine rettigheder og interesser.

Uanset bestemmelserne nedenfor vil eventuelle yderligere eller divergerende regler, der gælder for brug af kuponen, der vises på den tilsvarende informationsside eller på selve kuponen, altid have forrang.

Medmindre andet er angivet, gælder disse regler for brugen af kuponer:

 • Hver kupon er kun gyldig, når den bruges på den måde og inden for den tidsramme, der er angivet på hjemmesiden og / eller kuponen;
 • En kupon kan kun anvendes i sin helhed på det faktiske købstidspunkt – delvis brug er ikke tilladt;
 • Medmindre andet er angivet, kan engangskuponer kun anvendes én gang pr. køb og kan derfor kun anvendes en enkelt gang, selv i tilfælde, hvor der er tale om afdragsbaserede køb.
 • En kupon kan ikke anvendes kumulativt.
 • Kuponen skal indløses udelukkende inden for den tid, der er angivet i tilbuddet. Efter denne periode udløber kuponen automatisk, hvilket udelukker enhver mulighed for brugeren til at gøre krav på de relevante rettigheder, herunder udbetaling;
 • Brugeren er ikke berettiget til kredit/refusion/kompensation, hvis der er forskel på kuponens værdi og den indløste værdi;
 • Kuponen er udelukkende beregnet til ikke-kommerciel brug. Enhver reproduktion, forfalskning og kommerciel handel med kuponen er strengt forbudt sammen med enhver ulovlig aktivitet i forbindelse med køb og / eller brug af kuponen.

Betalingsmåder

Oplysninger vedrørende accepterede betalingsmetoder stilles til rådighed under købsprocessen.

Nogle betalingsmetoder kan kun være tilgængelige med forbehold for yderligere betingelser eller gebyrer. I sådanne tilfælde kan relaterede oplysninger findes i den dedikerede del af denne Applikation.

Alle betalinger behandles uafhængigt via tredjepartstjenester. Derfor indsamler denne Applikation ingen betalingsoplysninger – såsom kreditkortoplysninger – men modtager kun en meddelelse, når betalingen er gennemført.

Hvis betalingen gennem de tilgængelige metoder mislykkes eller afvises af udbyderen af betalingstjenester, er ejeren ikke forpligtet til at opfylde indkøbsordren. Eventuelle omkostninger eller gebyrer som følge af den mislykkede eller afviste betaling skal bæres af brugeren.

Betaling af produktet i rater

Betalingen af købsprisen kan udlignes i to eller flere rater inden for de frister, der er angivet i denne ansøgning eller på anden måde meddelt af Ejer. Specifikke Produkt(er) kan udelukkes fra denne betalingsmodel. Hvis brugeren ikke overholder nogen af betalingsfristerne, forfalder hele det udestående beløb straks og skal betales.

Godkendelse af fremtidig PayPal betaling

Hvis brugere godkender den PayPal funktion, der tillader fremtidige køb, gemmer dette program en identifikationskode, der er knyttet til brugernes PayPal-konto. Dette vil give denne Applikation tilladelse til automatisk at behandle betalinger for fremtidige køb eller tilbagevendende rater af tidligere køb.

Denne godkendelse kan til enhver tid tilbagekaldes, enten ved at kontakte ejeren eller ved at ændre de brugerindstillinger, der tilbydes af PayPal.

Fastholdelse af Produktejerskab

Indtil ejeren har modtaget betalingen af den samlede købspris, må de bestilte Produkter ikke blive brugerens ejendom.

Bevaring af brugsrettigheder

Brugere erhverver ingen rettigheder til at bruge det købte Produkt, før den samlede købspris er modtaget af ejeren.

Levering

Levering af digitalt indhold

Medmindre andet er angivet, leveres digitalt indhold, der er købt på denne Applikation, via download på den eller de enheder, der er valgt af brugere.

Brugere anerkender og accepterer, at for at downloade og/eller bruge Produktet skal den eller de tilsigtede enheder og dens respektive software (herunder operativsystemer) være lovlige, almindeligt anvendte, opdaterede og i overensstemmelse med gældende markedsstandarder.

Brugere anerkender og accepterer, at muligheden for at downloade det købte Produkt kan være begrænset i tid og plads.

Udførelsen af Tjenester

Den købte Tjeneste skal udføres eller stilles til rådighed inden for den tidsramme, der er angivet i denne ansøgning, eller som meddelt før ordreafgivelsen.

Kontraktens varighed

Abonnementer

Abonnementer giver brugerne mulighed for at modtage et Produkt kontinuerligt eller regelmæssigt over en bestemt periode.

Betalte abonnementer begynder den dag, betalingen modtages af ejeren.

For at opretholde abonnementer skal brugere betale det krævede tilbagevendende gebyr rettidigt. Hvis du ikke gør det, kan det medføre driftsafbrydelser.

Tidsbegrænsede abonnementer

Betalte tidsbegrænsede abonnementer starter den dag, betalingen modtages af ejeren, og den sidste for den abonnementsperiode, som brugeren har valgt eller på anden måde er angivet under købsprocessen.

Når abonnementsperioden udløber, er Produktet ikke længere tilgængeligt, medmindre brugeren fornyer abonnementet ved at betale det relevante gebyr.

Tidsbegrænsede abonnementer kan ikke opsiges før tid og løber tør ved udløbet af abonnementsperioden.

Rater

Hvis købsprisen betales i flere rater, starter abonnementet den dag, hvor den første betaling modtages af ejeren og varer hele abonnementets varighed, forudsat at alle andre rater modtages i tide.

Hvis betalingsfristerne ikke overholdes, kan Produktet ikke være til adgang.

Opsigelse af åbne abonnementer

Åbne abonnementer kan til enhver tid opsiges ved at sende en klar og utvetydig opsigelsesmeddelelse til ejeren ved hjælp af kontaktoplysningerne i dette dokument. Opsigelserne træder i kraft 30 dage efter, at ejeren har modtaget opsigelsen.

Vilkår og betingelser, der gælder for ekstra funktioner

Brugere, der har et aktivt abonnement, kan købe enkelte ekstra tilføjelser eller funktioner, der er beskrevet i det relevante afsnit i denne Applikation.Medmindre andet er angivet, er sådanne ekstramateriale underlagt de samme vilkår, der gælder for hovedproduktet, herunder alle bestemmelser i dette dokument.

Brugerrettigheder

Fortrydelsesret

Medmindre der gælder undtagelser, kan brugeren være berettiget til at trække sig ud af kontrakten inden for den nedenfor angivne periode (normalt 14 dage), uanset årsag og uden begrundelse. Brugere kan få mere at vide om udbetalingsbetingelserne i dette afsnit.

Hvem fortrydelsesretten gælder for

Fortrydelsesretten er en rettighed, der er udformet til europæiske forbrugere i tilfælde af fjernkontrakter (fordi brugeren ikke er i stand til at se eller prøve Produkterne, før kontrakten lukkes). Udtræden af kontrakten ophæver de kontraherende parters forpligtelse til at opfylde kontrakten.

I denne ansøgning gælder fortrydelsesretten for alle forbrugere, uanset hvor de er baseret.

Medmindre en eventuel undtagelse, der er nævnt nedenfor, gælder, hvis nogen, brugere, der er forbrugere har ret til at trække sig ud af kontrakten inden for den angivne periode, der gælder for deres sag, uanset årsag og uden begrundelse.

Brugere, der ikke passer til denne kvalifikation, kan ikke drage fordel af de rettigheder, der er beskrevet i dette afsnit.

Udøvelse af fortrydelsesretten

For at udøve deres fortrydelsesret skal brugerne sende ejeren en utvetydig erklæring om, at de har til hensigt at trække sig ud af kontrakten.

Til dette formål kan brugerne bruge den modeludtrækningsformular, der er tilgængelig fra afsnittet “definitioner” i dette dokument. Brugerne kan dog frit give udtryk for, at de har til hensigt at trække sig ud af kontrakten ved at afgive en utvetydig erklæring på nogen anden passende måde. For at overholde den frist, inden for hvilken de kan udøve en sådan ret, skal brugerne sende fortrydelsesmeddelelsen, før fortrydelsesfristen udløber.

Hvornår udløber udbetalingsperioden?

Med hensyn til køb af en Tjenesteudløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, hvor kontrakten er indgået, medmindre brugeren har frafaldet fortrydelsesretten.
I tilfælde af køb af digitalt indhold, der ikke leveres i et håndgribeligt medie, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, kontrakten indgås, medmindre brugeren har givet afkald på fortrydelsesretten.
Virkninger af tilbagetrækning

Brugere, der korrekt trækker sig ud af en kontrakt, vil blive refunderet af ejeren for alle betalinger til ejeren, herunder eventuelle betalinger, der dækker leveringsomkostningerne.

Eventuelle ekstra omkostninger som følge af valget af en bestemt leveringsmetode, bortset fra den billigste type standardlevering, der tilbydes af ejeren, vil dog ikke blive refunderet.

En sådan tilbagebetaling skal ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dag, hvor ejeren underrettes om brugerens beslutning om at trække sig ud af kontrakten. Medmindre andet er aftalt med brugeren, vil refusioner blive foretaget ved hjælp af de samme betalingsmidler som bruges til at behandle den oprindelige transaktion. Under alle omstændigheder må brugeren ikke pådrage sig omkostninger eller gebyrer som følge af en sådan refusion.

… om køb af Tjenesteydelser

Hvis en bruger udøver fortrydelsesretten efter at have anmodet om, at Tjenesten udføres, inden fortrydelsesfristen udløber, betaler brugeren ejeren et beløb, der står i forhold til den del af Tjenesten, der leveres.

En sådan betaling beregnes på grundlag af det aftalte gebyr og være proportional med den del af Tjenesten, der leveres indtil det tidspunkt, hvor brugeren trækker sig tilbage, sammenlignet med den fulde dækning af kontrakten.

Undtagelser fra fortrydelsesretten

Fortrydelsesretten gælder ikke for kontrakter:

– for levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et håndgribeligt medium, hvis ydelsen er begyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og med deres anerkendelse af, at deres fortrydelsesret derved går tabt
– for levering af varer, der er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller på anden måde klart personlig
til levering af forseglede lydoptagelser eller forseglede videooptagelser eller forseglet computersoftware, der ikke var lukket efter levering
– for levering af varer, der efter levering efter deres art uadskilleligt blandes med andre varer
hvis forbrugeren specifikt har anmodet om besøg af ejeren med henblik på at udføre hastende reparationer eller vedligeholdelse. Hvis ejeren i forbindelse med et sådant besøg leverer Tjenesteydelser ud over dem, der specifikt anmodes om af forbrugeren eller andre varer end reservedele, der nødvendigvis anvendes til at udføre vedligeholdelsen eller til at foretage reparationerne, gælder fortrydelsesretten for disse yderligere Tjenester eller varer;
– for levering af en avis, et tidsskrift eller et tidsskrift med undtagelse af abonnementskontrakter for levering af sådanne publikationer
– for levering af Tjenesteydelser, efter at Tjenesteydelsen er fuldt udført, hvis udførelsen er påbegyndt med Forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke, og med deres anerkendelse af, at deres fortrydelsesret går tabt, når kontrakten er fuldt ud opfyldt

Ansvar og erstatning

EU-brugere

Erstatning

Brugeren indvilliger i at skadesfriholde og holde ejeren og dens datterselskaber, associerede selskaber, officerer, direktører, agenter, co-branders, partnere og medarbejdere harmløse fra og mod ethvert krav eller krav – herunder men ikke begrænset til advokatsalærer og omkostninger – foretaget af nogen tredjepart på grund af eller i forbindelse med enhver skyldig brug af eller forbindelse til Tjenesten,  overtrædelse af disse vilkår, krænkelse af tredjeparts rettigheder eller lovbestemmelse fra brugeren eller dennes associerede selskaber, officerer, direktører, agenter, co-branders, partnere og medarbejdere i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Ansvarsbegrænsning

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet og med forbehold af gældende lovbestemte produktansvarsbestemmelser, har brugerne ingen ret til at kræve erstatning mod ejeren (eller nogen fysisk eller juridisk person, der handler på dens vegne).

Dette gælder ikke for skader på liv, helbred eller fysisk integritet, skader som følge af overtrædelse af en væsentlig kontraktlig forpligtelse, såsom enhver forpligtelse, der er strengt nødvendig for at nå formålet med kontrakten, og / eller skader som følge af hensigt eller grov uagtsomhed, så længe denne Applikation er blevet korrekt og korrekt brugt af brugeren.

Medmindre skader er forårsaget af forsæt eller grov uagtsomhed, eller de påvirker liv, sundhed eller fysisk integritet, er ejeren kun ansvarlig for omfanget af typiske og forudsigelige skader på det tidspunkt, hvor kontrakten blev indgået.

Navnlig er ejeren inden for ovennævnte grænser ikke ansvarlig for:

– ethvert tab af forretningsmuligheder og ethvert andet tab, selv indirekte, der kan opstå af brugeren (såsom, men ikke begrænset til, handelstab, tab af indtægter, indkomst, overskud eller forventede besparelser, tab af kontrakter eller forretningsforbindelser, tab af omdømme eller goodwill osv.)
– skader eller tab som følge af afbrydelser eller funktionsfejl i denne Applikation på grund af force majeure eller uforudsete og uforudsigelige begivenheder og under alle omstændigheder uafhængigt af ejerens vilje og uden for ejerens kontrol, såsom, men ikke begrænset til, fejl eller afbrydelser af telefon- eller elektriske linjer, internettet og / eller andre transmissionsmidler,  manglende adgang til websteder, strejker, naturkatastrofer, virus og cyberangreb, afbrydelser i leveringen af Produkter, tredjepartstjenester eller Applikationer
– eventuelle tab, der ikke er den direkte konsekvens af ejerens overtrædelse af vilkårene
– eventuelle skader, fordomme eller tab, der opstår på grund af virus eller anden malware indeholdt i eller forbundet til filer, der kan downloades fra internettet eller via denne Applikation. Brugere er ansvarlige for at gennemføre tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger – såsom anti-virus og firewalls for at forhindre en sådan infektion eller angreb og for at sikre sikkerhedskopier af alle data eller oplysninger, der udveksles via eller uploades til denne Applikation.

Uanset ovenstående gælder følgende begrænsning for alle brugere, der ikke kvalificerer sig som forbrugere:

I tilfælde af ansvar må kompensationen ikke overstige de samlede betalinger, der har været, vil blive eller vil blive modtaget af ejeren fra brugeren baseret på kontrakten over en periode på 12 måneder eller aftalens varighed, hvis kortere.

Australske brugere/Amerikanske brugere

Venligst besøg den engelske side (please visit the English terms & conditions page): www.patentsmarter.com/terms 

Fælles bestemmelser

Ingen dispensation

Ejerens manglende hævdelse af nogen rettighed eller bestemmelse i henhold til disse vilkår udgør ikke en afkald på en sådan rettighed eller bestemmelse. Ingen dispensation betragtes som en yderligere eller fortsat afkald på et sådant udtryk eller nogen anden periode.

Afbrydelse af Tjenesten

For at sikre det bedst mulige serviceniveau forbeholder ejeren sig ret til at afbryde Tjenesten for vedligeholdelse, systemopdateringer eller andre ændringer og informere brugerne korrekt.

Inden for lovens rammer kan ejeren også beslutte at suspendere eller opsige Tjenesten helt. Hvis Tjenesten opsiges, vil ejeren samarbejde med brugere for at sætte dem i stand til at trække personoplysninger eller oplysninger tilbage i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Derudover er Tjenesten muligvis ikke tilgængelig på grund af årsager uden for ejerens rimelige kontrol, såsom “force majeure” (f.eks. arbejdshandlinger, infrastrukturelle nedbrud eller strømafbrydelser osv.).

Videresalg af Tjenesten (Affiliateprogram)

Brugere må ikke reproducere, kopiere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af denne Applikation og dens Tjeneste uden ejerens udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse, der gives enten direkte eller gennem et legitimt videresalgsprogram (Affiliateprogram).

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Hvis du vil vide mere om brugen af deres personoplysninger, kan brugerne henvise til politikken om beskyttelse af personlige oplysninger i denne Applikation.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Med forbehold af en mere specifik bestemmelse i disse vilkår er alle immaterielle rettigheder, såsom ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, patentrettigheder og designrettigheder i forbindelse med denne Applikation, Ejerens eller dennes licensgiveres eneret og er underlagt den beskyttelse, der ydes i henhold til gældende lovgivning eller internationale traktater vedrørende intellektuel ejendomsret.

Alle varemærker – nominelle eller figurative – og alle andre varemærker, varemærker, Tjenestemærker, ordmærker, illustrationer, billeder eller logoer, der vises i forbindelse med denne Applikation, er og forbliver ejerens eller dennes licensgiveres eksklusive ejendom og er underlagt den beskyttelse, der ydes i henhold til gældende lovgivning eller internationale traktater relateret til intellektuel ejendomsret.

Ændringer af disse vilkår

Ejeren forbeholder sig ret til at ændre eller på anden måde ændre disse vilkår til enhver tid. I sådanne tilfælde vil ejeren informere brugeren om disse ændringer på passende vis.

Sådanne ændringer vil kun påvirke forholdet til brugeren i fremtiden.

Den fortsatte brug af Tjenesten vil betyde brugerens accept af de reviderede vilkår. Hvis brugerne ikke ønsker at være bundet af ændringerne, skal de stoppe med at bruge Tjenesten. Hvis de reviderede vilkår ikke accepteres, kan begge parter give ret til at opsige aftalen.

Den relevante tidligere version styrer forholdet forud for brugerens accept. Brugeren kan få en hvilken som helst tidligere version fra ejeren.

Hvis det kræves i henhold til gældende lovgivning, vil ejeren angive den dato, hvor de ændrede vilkår træder i kraft.

Overdragelse af kontraktlige forpligtelser

Ejeren forbeholder sig ret til at overføre, overdrage, afhænde ved novation, salg eller udlicitere nogen eller alle rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår under hensyntagen til brugerens legitime interesser. Bestemmelser om ændringer af disse vilkår vil gælde i overensstemmelse hermed.

Brugere må ikke tildele eller overføre deres rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår på nogen måde uden ejerens skriftlige tilladelse.

Kontakter

Al kommunikation vedrørende brugen af denne Applikation skal sendes ved hjælp af de kontaktoplysninger, der er angivet i dette dokument.

Adskillelighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves i henhold til gældende lovgivning, påvirker denne bestemmelses ugyldighed eller konflikt med gældende lovgivning ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser, som forbliver i fuld kraft og virkning.

Amerikanske brugere

En ugyldig bestemmelse eller bestemmelse der er i strid med gældende lovgivning, eller ikke kan håndhæves, vil blive fortolket, tilpasset og omskrevet i det omfang, det med rimelighed er nødvendigt for at gøre den gyldig, eksekverbar og i overensstemmelse med dens oprindelige hensigt. Disse vilkår udgør hele aftalen mellem brugere og ejeren med hensyn til emnet heraf og erstatter al anden kommunikation, herunder men ikke begrænset til alle tidligere aftaler, mellem parterne med hensyn til et sådant emne. Disse vilkår vil blive håndhævet i videst muligt omfang tilladt ved lov.

EU-brugere

Hvis en bestemmelse i disse vilkår bliver anset eller anses for ugyldig, i strid med gældende lovgivning eller anses for ikke at kan håndhæves, skal parterne gøre dette på en mindelig måde at finde en aftale med gyldige og eksekverbare bestemmelser, der erstatter de ugyldige, ugyldige eller ikke-håndhævelige dele. I tilfælde af, at dette ikke sker, erstattes disse bestemmelser der strider imod gældende lov, er ugyldige,  eller ikke-håndhævelige bestemmelser af de gældende lovbestemmelser, hvis det er tilladt eller angivet i henhold til gældende lovgivning.

Med forbehold af ovenstående må ugyldighed, konflikt med gældende lov eller håndhævelses-mulighed en bestemt bestemmelse i disse vilkår ikke ophæve hele aftalen, medmindre de afskårne bestemmelser er væsentlige for aftalen eller af en sådan betydning, at parterne ikke ville have indgået kontrakten, hvis de havde vidst, at bestemmelsen ikke ville være gyldig,  eller i tilfælde, hvor de resterende bestemmelser ville medføre uacceptable vanskeligheder for nogen af parterne.

Lovvalg

Disse vilkår er underlagt lovgivningen på det sted, hvor ejeren er baseret, som belyst i det relevante afsnit af dette dokument, uden hensyn til principperne om lovkonflikter.

Undtagelse for europæiske forbrugere

Uanset ovenstående gælder sådanne højere standarder dog, hvis brugeren kvalificerer sig som europæisk forbruger og har sit sædvanlige opholdssted i et land, hvor loven fastsætter en højere forbrugerbeskyttelsesstandard.

Værneting

Enekompetencen til at træffe afgørelse om eventuelle kontroverser som følge af eller forbundet med disse vilkår ligger hos domstolene på det sted, hvor ejeren er baseret, som vist i det relevante afsnit af dette dokument.

Undtagelse for europæiske forbrugere

Ovenstående gælder ikke for brugere, der kan betragtes som europæiske forbrugere, eller for forbrugere med base i Schweiz, Norge eller Island.

Konfliktløsning

Mindelig tvistbilæggelse

Brugere kan bringe eventuelle tvister til ejeren, som vil forsøge at løse dem i mindelighed.

Mens brugernes ret til at anlægge sag altid forbliver upåvirket, i tilfælde af eventuelle kontroverser vedrørende brugen af denne Applikation eller Tjenesten, bliver brugerne venligt bedt om at kontakte ejeren på kontaktoplysningerne i dette dokument.

Brugeren kan indsende klagen, herunder en kort beskrivelse og i givet fald detaljerne i den relaterede ordre, køb eller konto, til ejerens e-mail-adresse, der er angivet i dette dokument.

Ejeren behandler klagen uden unødig forsinkelse og inden for 21 dage efter modtagelsen.

Online tvistbilæggelse for forbrugere

Europa-Kommissionen har etableret en onlineplatform for alternative tvistbilæggelser, der letter en udenretslig metode til at løse enhver tvist vedrørende og som følge af onlinesalgs- og servicekontrakter.

Som følge heraf kan enhver europæisk forbruger bruge en sådan platform til at løse enhver tvist, der stammer fra kontrakter, der er indgået online. Platformen er tilgængelig på følgende link.

Definitioner og juridiske referencer

Denne Applikation (eller Applikationen)

Den egenskab, der muliggør levering af Tjenesten.

Aftale

Ethvert juridisk bindende eller kontraktforhold mellem ejeren og brugeren, der er underlagt disse vilkår.

Erhvervsbruger

Enhver bruger, der ikke kvalificerer sig som forbruger.

Kupon

Enhver kode eller voucher, i trykt eller elektronisk form, som giver brugeren mulighed for at købe Produktet til en nedsat pris.

Europæisk (eller Europa)

Gælder, hvis en bruger er fysisk til stede eller har deres vedtægtsmæssige hjemsted i EU, uanset nationalitet.

Eksempel på udbetalingsformular

Adresseret til:

PATENTsmarterTM, /Gyde Balzer Carstensen Willy Brandts Vej 13, 4 tv 2450 København SV, Denmarkinfo@patentsmarter.com

 

Jeg/Vi meddeler hermed, at jeg/vi trækker mig ud af min/vores købsaftale af følgende varer/for levering af følgende Tjeneste:

_______

Bestilt den: _________
Modtaget den: ____________
Navn på forbruger(er):_________________
Forbrugeradresse(er):____________
Dato: _______________
(tegn, hvis denne formular er meddelt på papir)

Ejer (eller vi)

Angiver den eller de fysiske personer eller den juridiske enhed, der leverer dette program og/eller Tjenesten til brugere.

Produkt

En vare eller tjenese, der kan købes via denne Applikation, såsom f.eks. fysiske varer, digitale filer, software, bookingTjenester osv.

Salget af Produkter kan være en del af Tjenesten.

Tjeneste

Den Tjeneste, der leveres af denne Applikation som beskrevet i disse vilkår og på denne Applikation.

Vilkår

Alle bestemmelser, der gælder for brugen af denne Applikation og/eller Tjenesten som beskrevet i dette dokument, herunder andre relaterede dokumenter eller aftaler, og som opdateret fra tid til anden.

Bruger (eller du)

Angiver enhver fysisk person eller juridisk enhed, der bruger dette program.

Forbruger

Enhver bruger, der kvalificerer sig som en fysisk person, der får adgang til varer eller Tjenester til personlig brug, eller mere generelt, handler til formål uden for deres handel, forretning, håndværk eller erhverv.

 

 

Seneste opdatering: 21/02/2022

Denne side er en oversættelse af de originale forretningsvilkår som du finder på engelsk her: www.patentsmarter.com/terms 

Ved tvivlsspørgsmål henvises der til at den engelske udgave af handelsbetingelserne er den gældende.